Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

 

Το Πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” αποτελεί ευκαιρία για να αντικαταστήσετε τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και να εξοικονομήσεις ενέργεια και χρήματα στο μέλλον. 

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»;
Μέσω του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες είναι:

Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από έλεγχο.
Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση του Προγράμματος.
Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Πώς μπορείς να συμμετέχεις στο πρόγραμμα;
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεις αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://allazothermosifona.gov.gr/). Ακολουθούν τα βήματα συμμετοχής:

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα;
Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.
Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης;

Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού).

Κόστος Εγκατάστασης = 170 + ΦΠΑ

Αφορά: 

        - Οπτικός έλεγχος υπάρχοντος Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα

        - Αποξήλωση του ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα και απομάκρυνση προς ανακύκλωση

        - Εργασίες τοποθέτησης Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε επίπεδη επιφάνεια (ταράτσα)
          καθώς και κόστος εργασιών καλωδίων - σωληνώσεων.

        - Επιπλέον χρεωση υλικών συνδεσης (καλωδίων και σωληνώσεων) 5€ + ΦΠΑ / τρέχον μέτρο